Betaal jij teveel RSZ-bijdragen?

Heel wat bedrijven betalen onbewust een teveel aan RSZ-bijdragen en maken te weinig gebruik van de voordelen die de sociale zekerheidsinstanties aanbieden. Een grondige screening van de RSZ-bijdragen levert vaak een verrassend hoge besparing op!

Meer weten?

Opticost - diensten - Sociale lasten

Grondige analyse van jouw persoonlijke situatie

Het is vaak niet eenvoudig om te weten wat je als bedrijf aan RSZ moet betalen. Wanneer je werkt met werknemers met diverse statuten wordt het al snel ingewikkeld. Er moet met tal van factoren rekening worden gehouden, zoals de leeftijd van de werknemer, het statuut van arbeider of bediende, gaat het om een interim of een vast contract, …

Ook zijn er de zogenaamde ‘doelgroep-verminderingen’ waarmee de Belgische overheid ondernemingen wil stimuleren om mensen uit bepaalde kwetsbare doelgroepen te werk te stellen. Wanneer een bedrijf een laaggeschoolde werknemer aanwerft, of iemand met een arbeidsbeperking of een langdurig werkloze, heeft de onderneming recht op bepaalde steunmaatregelen en RSZ-kortingen.

Opticost bekijkt voor jou wat je de voorbije drie jaar aan steunmaatregelen hebt gemist (en alsnog kan laten uitkeren!) en we gaan ook na wat het maximale voordeel is dat je in de toekomst als onderneming uit deze steunmaatregelen kan halen.

Een overzichtelijk eindrapport

De RSZ-audit die we uitvoeren is retroactief. Dit betekent dat we tot drie jaar terugkijken, zijnde 12 kwartalen. Maar we kijken ook naar de toekomst. Wat hebben de steunmaatregelen voor jouw specifieke bedrijfssituatie nog in petto? Als bedrijfsleider hoef je enkel een mandaat aan te leveren. Wij nemen het eigenlijke onderzoek voor rekening. Alle resultaten bundelen we in een overzichtelijk rapport. Je ontdekt dus meteen het bedrag dat je met deze RSZ-audit kan besparen.

Het kostenplaatje

En wat als de bedragen die je aan RSZ betaalt correct zijn en er geen besparing is? Wij werken op basis van het ‘no cure, no pay’ principe. Kan je geen besparing of voordeel in de wacht slepen, dan betaal je ons uiteindelijk ook niets.