Duurzaam afvalbeheer

Elk bedrijf heeft baat bij een duurzame afvalverwerking die tegelijk ook betaalbaar is. Opticost zoekt samen met jou het afvalverwerkend bedrijf die jou de beste dienstverlening kan geven, aan de meest gunstige voorwaarden en tarieven.

Meer weten?

Opticost - diensten - afvalbeheer

Analyse van de afvalstromen

Welk afval je als bedrijf produceert is geheel eigen aan wat je fabriceert of welke diensten je verleent. Een bakkerij levert totaal andere afvalstromen op dan een bouwfirma, een producent van papierwaren of een kinderkledingwinkel. Soms blijft de afvalstroom beperkt tot het klassieke papier en karton of wat plastic verpakking, maar veel bedrijven hebben grote hoeveelheden afval of een heel specifieke afvalstroom. Denk maar aan de verplicht te scheiden etensresten voor de horeca. Maar geen enkel bedrijf kan zonder een optimale afvalverwerking. Vaak betekent het ook een grote onkostenpost waar serieus op kan bespaard worden. Het loont dus zeker de moeite om deze onkosten onder de loep te nemen.

Voorstel tot optimalisatie van jouw afvalbeheer

Samen met jou bekijken we welke afvalstromen jouw onderneming produceert en zoeken we naar de leverancier die hiervoor de beste oplossing kan bieden tegen een gunstig tarief en goede voorwaarden. Afvalbeheer is veel complexer dan op het eerste zicht lijkt. We houden bij de analyse rekening met zowel de eigen productie van afval (kunnen er intern maatregelen genomen worden om minder afval te produceren?) als met het ophalen, de vernietiging of de recyclage ervan. Binnen ons netwerk nemen we de tijd om op zoek te gaan naar de beste leverancier. Dit kan jouw huidige leverancier zijn, waarbij we gunstigere voorwaarden kunnen bekomen, of een ander afvalverwerkend bedrijf die jou een uiterst interessante offerte kan voorleggen.

Advies rond kostenbesparing

Opticost stelt voor jou een overzichtelijk rapport op dat is afgestemd op de specifieke afvalstromen binnen jouw onderneming. We leggen jou de mogelijke besparingen voor, alsook de meest gunstige leverancier en eventueel te nemen maatregelen om binnen het bedrijf op afvalverwerking te bezuinigen. In een oogopslag kun je dus zien hoeveel deze analyse jou kan opbrengen.